Om oss

Om Villfisken 

Villfisken AS ble etablert i 1999.

Vi har spesialisert oss på foredling av ferskvannsfisk. Vi får mye av fisken fra de store innsjøene i nærområdet. Tyrifjorden, Steinsfjorden, Sperillen, Krøderen og Randsfjorden. Her blir det fisket Gjedde, Abbor, Sik og Røye. Av og til kan vi også få ørret.

Fra Øyeren får vi Lake som er en innlands torskefisk og Gjørs (abborfisk). Sommerstid hender det også at vi får inn vill Laks.

Siden det er vanskelig å få tak i villfanget Laks, Ørret og Røye bruker vi mye oppdrettsfisk,  også for å opprettholde en stabil produksjon.

I flere av vassdragene er ørretfisket forbeholdt sportsfiskerne og der er næringsfiskerne pålagt å slippe Ørreten fri igjen.

Vi lager våre produkter basert på gamle håndverktradisjoner med moderne vri. Vi har eget røykeri som vi fyrer med bøk og oreflis. Her kan vi kald- og varmrøyke fisk.